Other Language Media

קקל.png

23.11.19

מנהלי בתי הספר בישראל הם פקידים עם ידיים קשורות

ארגונים במסווה ״זכויות האדם״ הפועלים להשחיר את שמה של ישראל, ותנועת ה- BDS הם לא יותר מבובות התלויות על חוטי המפעילים שלהם- חמאס וארגוני טרור נוספים.

חודשים רבים של תחקיר עומק שניהלנו בפורום הבשילו לכתב התביעה הדרמטי והתקדימי שהגישה קרן קיימת לישראל.

אנחנו רק בפתחו של תהליך שבו נסתום את כל צינורות הלבנת הכספים שמגיעים מתורמים ומדינות המערב, לציר הטרור. נסגור את כל הארגונים שמהווים מסכה חוקית לטרור. אנחנו על זה.

24.07.19

מנהלי בתי הספר בישראל הם פקידים עם ידיים קשורות

ללא יכולת השפעה על מערכת השעות, נטולי סמכות תקציבית, וללא יכולת לנתב את שעות ההוראה של המורים - כך מצופים המנהלים בישראל לחנך את דור העתיד. 

לינק לכתבה המלאה

28.08.19

מנהלי בתי הספר בישראל הם פקידים עם ידיים קשורות

ללא יכולת השפעה על מערכת השעות, נטולי סמכות תקציבית, וללא יכולת לנתב את שעות ההוראה של המורים - כך מצופים המנהלים בישראל לחנך את דור העתיד. 

01.02.18

מנהלי בתי הספר בישראל הם פקידים עם ידיים קשורות

ללא יכולת השפעה על מערכת השעות, נטולי סמכות תקציבית, וללא יכולת לנתב את שעות ההוראה של המורים - כך מצופים המנהלים בישראל לחנך את דור העתיד. 

Screenshot 2019-03-26 14.50.04.png

29.8.19

מנהלי בתי הספר בישראל הם פקידים עם ידיים קשורות

ללא יכולת השפעה על מערכת השעות, נטולי סמכות תקציבית, וללא יכולת לנתב את שעות ההוראה של המורים - כך מצופים המנהלים בישראל לחנך את דור העתיד. 

לינק לכתבה המלא

25.09.19

מנהלי בתי הספר בישראל הם פקידים עם ידיים קשורות

אם ליהודים לא תהיה האפשרות לאכול כשר באירופה, לא תהיה להם גם האפשרות לחיות באירופה.

בעקבות החלטה בבלגיה לאסור שחיטה כשרה יצאנו לעצור החלטה שיכולה להוביל לאיסור בכל האיחוד האירופי.

לפני כחודש נכנס לתוקפו חוק חדש במחוז ואלוניה בבלגיה האוסר על שחיטה כשרה. בעקבות פניות מרשת העמיתים שלנו באירופה הבנו שהשלכות החוק הזה עשויות להיות משמעותיות ולפגוע משמעותית בחופש של הקהילות היהודיות ושל קהילות נוספות באירופה כולה. לכן אנו מובילים קואליציה רחבה של ארגונים יהודיים, נוצריים, מוסלמים ואף בודהיסטים - למאבק בחקיקה הזו הפוגעת ביהודים ביבשת בראש ובראשונה.

05.01.19

מנהלי בתי הספר בישראל הם פקידים עם ידיים קשורות

ללא יכולת השפעה על מערכת השעות, נטולי סמכות תקציבית, וללא יכולת לנתב את שעות ההוראה של המורים - כך מצופים המנהלים בישראל לחנך את דור העתיד. 

29.8.19

מנהלי בתי הספר בישראל הם פקידים עם ידיים קשורות

ללא יכולת השפעה על מערכת השעות, נטולי סמכות תקציבית, וללא יכולת לנתב את שעות ההוראה של המורים - כך מצופים המנהלים בישראל לחנך את דור העתיד. 

513561.jfif

29.8.19

מנהלי בתי הספר בישראל הם פקידים עם ידיים קשורות

ללא יכולת השפעה על מערכת השעות, נטולי סמכות תקציבית, וללא יכולת לנתב את שעות ההוראה של המורים - כך מצופים המנהלים בישראל לחנך את דור העתיד. 

לינק לכתבה המלאה

27.01.20

מנהלי בתי הספר בישראל הם פקידים עם ידיים קשורות

ללא יכולת השפעה על מערכת השעות, נטולי סמכות תקציבית, וללא יכולת לנתב את שעות ההוראה של המורים - כך מצופים המנהלים בישראל לחנך את דור העתיד. 

68520325_356852855206645_228301700179217

29.8.19

מנהלי בתי הספר בישראל הם פקידים עם ידיים קשורות

ללא יכולת השפעה על מערכת השעות, נטולי סמכות תקציבית, וללא יכולת לנתב את שעות ההוראה של המורים - כך מצופים המנהלים בישראל לחנך את דור העתיד. 

01.05.18

מנהלי בתי הספר בישראל הם פקידים עם ידיים קשורות

ללא יכולת השפעה על מערכת השעות, נטולי סמכות תקציבית, וללא יכולת לנתב את שעות ההוראה של המורים - כך מצופים המנהלים בישראל לחנך את דור העתיד. 

GJfieiKH_400x400.png

29.8.19

מנהלי בתי הספר בישראל הם פקידים עם ידיים קשורות

ללא יכולת השפעה על מערכת השעות, נטולי סמכות תקציבית, וללא יכולת לנתב את שעות ההוראה של המורים - כך מצופים המנהלים בישראל לחנך את דור העתיד. 

לינק לכתבה המלאה


Contact us: info@ilfngo.org


 125 Yigal Alon St. Tel Aviv 6744331 Israel

Copyright © 2020 The International Legal Forum, All rights reserved.

  • Facebook
  • YouTube
  • Black Facebook Icon